Dit is de privacyverklaring van Amey Amsterdam. Op deze pagina laten we u weten welke persoonlijke informatie we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren. De gegevens die wij over u verwerken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Welke gegevens verzamelen we?

 • Naam
 • Aflever- en factuuradres
 • Rekeningnummer
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Koopgedrag
 • IP adres
 • Surfgedrag

Waar gebruiken we deze informatie voor?
Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om de overeenkomst met u uit te voeren;
Om u te informeren over de door u geplaatste bestelling;
Om u een goede klantenservice te bieden;
Om de website en bijbehorende technologieën te onderhouden en te optimaliseren;
Marketing doeleinden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe worden deze gegevens gebruikt?
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Voor alle gegevens geldt dat deze worden gebruikt voor de met u gesloten overeenkomst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Amey Amsterdam of die van een derde partij. We zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke informatie die we hebben. Amey Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Amey Amsterdam. U dient zich ervan bewust te zijn dat Amey Amsterdam niet verantwoordelijk is voor privacyverklaringen van andere sites en bronnen. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring op de homepage, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn
Amey Amsterdam bewaart de persoonsgegevens zolang het bedrijf voortduurt of totdat een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Derden
Door akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met derden. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij zullen geen gegevens delen met andere partijen dan die welke in dit artikel zijn opgenomen, tenzij Amey Amsterdam daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Shopify en apps
 • Accountant
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Snapchat
 • Paypal
 • Hostingdiensten
 • Mollie
 • Sendcloud

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. U krijgt geen melding wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, het is dus raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden, hierbij worden al uw gegevens verwijderd die bij ons bekend zijn.
Recht van inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
Het recht om de verwerking te beperken: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Met andere woorden: het recht op een menselijke kijk op beslissingen.Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Als u een verzoek wilt indienen voor een van de bovenstaande rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@ameyamsterdam.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Amey Amsterdam of die van een derde partij. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitschakelen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief onderhoud
Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of om u af te melden.

Communicatie aanpassen/uitschrijven
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Amey Amsterdam
Jan den Haenstraat 10C
1055 WD Amsterdam
info@ameyamsterdam.com

This page was last modified on May 3, 2018